Plicní ambulance

Rožnov pod Radhoštěm 

MUDr. MIRoslav ŠImíček

Ceník Zdravotních služeb

provedených lékařem na žádost pacienta, organizace nebo jiné právnické osoby, které nehradí zdravotní pojišťovna


Výkon

Cena
Komplexní vyšetření plicním lékařem
(klinické vyšetření, spirometrie, bodypletysmografie, plicní difuze - měření transferfaktoru)
2000 Kč
Kontrolní vyšetření plicním lékařem (klinické vyšetření, spirometrie)
600 Kč
Spirometrie400 Kč
Bodypletysmografie600 Kč
Plicní difuze - měření transferfaktoru600 Kč
FeNO - vyšetření vydechovaného NO500 Kč
Screeningové vyšetření poruch spánku - somnocheck1000 Kč
Výpis z dokumentace300-600 Kč
dle časové náročnosti
Kopie ze zdravotní dokumentace3 Kč za stránku
Zpráva pro policii, soudy apod. 500 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz500 Kč
Vypsání lázeňského poukazu na žádost pacienta500 Kč
 Smluvní pokuta za nedostavení se k objednanému termínu bez omluvy (viz vnitřní řád ambulance) 500 Kč


Platnost od 1.2.2024