Plicní ambulance

Rožnov pod Radhoštěm 

MUDr. MIRoslav ŠImíček

Vítejte na nových stránách
Rožnovské plicní ambulance


Poskytujeme komplexní zdravotní služby v oblasti plicních nemocí, od prosince 2023 s novým personálním obsazením a nejmodernějším přístrojovým vybavením odpovídajícím požadavkům současné doby.
Nabízíme rozšířenou diagnostiku a terapii plicních chorob včetně možnosti podání inhalační či infuzní terapie. Dále disponujeme screeningovým přístrojem k diagnostice obstrukční spánkové apnoe. Nabízíme poradenství v oblasti odvykání kouření.
Náplní naší práce je také dispenzarizace řady chronických plicních onemocnění se zvláštním zaměřením na chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní procesy i postCOVID sy.

Smluvní zdravotní pojišťovny